ДО
РЪКОВОДСТВОТО на фирмата
Длъжностното лице по Безопасност и здраве при работа
Длъжностните лица, отговорни за безопасната експлоатация на съоръженията с повишена опасност (СПО) и при извършване на дейности с повишена опасност (ДПО)
 

Здравейте, уважаеми колеги!

Заповядайте на обучението, което Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд

организира  на 30 и 31 ЮЛИ 2019 г. в гр. София, на тема:

 

Първи ден - 30 юли 2019 г. (вторник) - "Основни вредни фактори за здравето и безопасността на работещите,

оценяване на рисковете и предприемане на ефективни превантивни мерки"

 

Втори ден - 31 юли 2019 г. (сряда) - "Човешкият фактор – възприемане на риска и оценка на човешката надеждност"

Лектори са експерти по ЗБУТ от Сдружението.

Обучението е с хорариум по 7 учебни часа и изпит с тест.

 

За повече информация – моля разгледайте приложения файл!

 

 

С уважение и
пожелания за здраве, радост и успехи до срещата ни в обучението,
Валентин Илиев, Председател на УС на НСЗБУТ
За по-подробна информация:
тел./факс: 02/ 417 92 49 ;   
GSM: 0893 544 223;   0899 117 516

 Нашите партньори